Autografy

REGULAMIN STREFY AUTOGRAFÓW:

– Obowiązuje stosowanie się do zaleceń organizatorów w strefie autografów oraz zachowanie zgodne z zaleceniami sanitarnymi obowiązującymi w momencie odbywania się festiwalu.

– Dozwolone jest zbieranie rysografów w komiksach danego autora. Autor jednakże może nie wyrazić zgody na wykonanie rysografu na osobnej kartce.

– W przypadku rysografu wykonanego na kartce, autor może poprosić o drobne honorarium zgodne z obyczajem kraju, z którego pochodzi.

– Obowiązuje nakaz zasłaniania nosa oraz ust i utrzymywania dystansu społecznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi (prosimy nie negocjować z tym punktem, zależy nam na zdrowiu wszystkich uczestników wydarzenia).

– Przy stoiskach wydawnictw podpisywane będą tylko komiksy tychże wydawców i na zasadach określonych przez wydawcę.

– Obowiązuje zakaz „zajmowania” sobie miejsca w innych kolejkach. Kolejka, w której dana osoba fizycznie stoi jest JEDYNĄ kolejką, w której otrzyma autograf. W kolejce obowiązują stosowne odstępy.


SOBOTA 19.06


11:00 Grzegorz Weigt, Berenika Kołomycka, Joanna Karpowicz

12:00 Kajetan Kusina, Michal Ambrzykowski, Łukasz Auguścik

13:00 Sławomir Kiełbus, Maciej Kur, Piotr Bednarczyk

14:00 Tobiasz Piątkowski, Wiesław Skupniewski

15:00 Marek Turek, Paweł Ciołkiewicz (od 15:15)

16:00 Lucas Varela, Alvaro Ortiz

17:00 Marek Rubec, Ernesto Gonzales

18:00 Tomasz Leśniak, Rafał Skarżycki

NIEDZIELA 20.06


11:00 Marek Rubec, Piotr Nowacki

12:00 Izabela i Piotr Miklaszewscy, Filip Sułkowski

13:00 Łukasz Wnuczek, Adam Święcki

14:00 Gosia Kulik, Krzysztof Owedyk

15:00 Bartosz Sztybor, Michał Śledziński

16:00 Alvaro Ortiz, Anna Krztoń