Autografy

REGULAMIN STREFY AUTOGRAFÓW:

– Obowiązuje stosowanie się do zaleceń organizatorów w strefie autografów oraz zachowanie zgodne z zaleceniami sanitarnymi obowiązującymi w momencie odbywania się festiwalu.

– Dozwolone jest zbieranie rysografów w komiksach danego autora. Autor jednakże może nie wyrazić zgody na wykonanie rysografu na osobnej kartce.

– W przypadku rysografu wykonanego na kartce, autor może poprosić o drobne honorarium zgodne z obyczajem kraju, z którego pochodzi.

– Przy stoiskach wydawnictw podpisywane będą tylko komiksy tychże wydawców i na zasadach określonych przez wydawcę.

– Obowiązuje zakaz „zajmowania” sobie miejsca w innych kolejkach. Kolejka, w której dana osoba fizycznie stoi jest JEDYNĄ kolejką, w której otrzyma autograf. W kolejce obowiązują stosowne odstępy.

PIĄTEK 26.05

14:00 Paweł Piechnik, Przemysław Truściński, Łukasz Godlewski

15:00 Guido van Driel, Wjaczesław Buhajow, Kyryło Małow, Marek Oleksicki

16:00 Martin Šinkovský, Jan Pomykač, Tomasz Grodecki, Rafał Jankowski

17:00 Peter Milligan, Jakub Topor, Krzysztof Łuczyński

18:00 Wagner Willian, Wojciech Glanowski, Ernesto Gonzales

SOBOTA 27.05

10:00 Vojtěch Mašek, Tomasz Niewiadomski, Tomasz Samojlik

11:00 Jordi Bayarri, Maciej Kur, Michał Siromski, Edyta Bystroń

12:00 Martin Šinkovský, Jan Pomykač, Wjaczesław Buhajow, Kyryło Małow, Łukasz Godlewski, Tomasz Kontny

13:00 Peter Milligan, Vojtěch Mašek, Anna Poszepczyńska, Michał Śledziu Śledziński

14:00 Marcello Quintanilha, Rafał Skarżycki, Tomasz Leśniak

15:00 Guido van Driel, Grzegorz Janusz, Ernesto Gonzales, Krzysztof Leszczewski, Piotr Nowacki, Maciej Jasiński

16:00 Wagner Willian, Tomasz Grodecki, Rafał Jankowski, Wojciech Glanowski

17:00 Frenk Meeuwsen, Jakub Topor, Paweł Garwol

18:00 Ryszard Dąbrowski, Krzysztof Łuczyński, Wojciech Stefaniec, Daniel Odija

NIEDZIELA 28.05

10:00  Marcin Bałczewski, Herzyk, Frenk Meeuwsen, Unka Odya, Luko Czakowski

11:00 Guido van Driel, Adam Święcki, Magdalena „Meago” Kania, Maciej Kur, Marcin Podolec

12:00 Marcello Quintanilha, Paweł Kołodziejski, Peter Milligan

13:00 Piotr Nowacki, Tomasz Niewiadomski, Wojciech Stefaniec, Daniel Odija, Jacek Świdziński, Maciej Jasiński

14:00 Wagner Willian, Anna Poszepczyńska, Jakub Topor

15:00 Daniel Chmielewski, Wojciech Glanowski, Jarosław Wojtasiński