Autografy

REGULAMIN STREFY AUTOGRAFÓW:

– Obowiązuje stosowanie się do zaleceń organizatorów w strefie autografów oraz zachowanie zgodne z zaleceniami sanitarnymi obowiązującymi w momencie odbywania się festiwalu.

– Dozwolone jest zbieranie rysografów w komiksach danego autora. Autor jednakże może nie wyrazić zgody na wykonanie rysografu na osobnej kartce.

– W przypadku rysografu wykonanego na kartce, autor może poprosić o drobne honorarium zgodne z obyczajem kraju, z którego pochodzi.

– Obowiązuje nakaz zasłaniania nosa oraz ust i utrzymywania dystansu społecznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi (prosimy nie negocjować z tym punktem, zależy nam na zdrowiu wszystkich uczestników wydarzenia).

– Przy stoiskach wydawnictw podpisywane będą tylko komiksy tychże wydawców i na zasadach określonych przez wydawcę.

– Obowiązuje zakaz „zajmowania” sobie miejsca w innych kolejkach. Kolejka, w której dana osoba fizycznie stoi jest JEDYNĄ kolejką, w której otrzyma autograf. W kolejce obowiązują stosowne odstępy.

PIĄTEK 27.05

14:00 Paweł Piechnik, Ernesto Gonzales, Malin Falch

15:00 Piotr Marzec, Jevier de Isusi, Krzysztof Łuczyński

16:00 Lene Ask, Anders Kvammen, Joanna Zagner-Kołat

17:00 Tony Sandoval, Paco Roca, Typex

18:00 Jakub Topor, Paweł Leśniak, Anja Dahle Øverbye

SOBOTA 28.05

10:00 Berenika Kołomycka, Krzysztof Łuczyński, Ernesto Gonzales, Marcin Podolec, Paco Roca

11:00 Maciej Kur, Piotr Bednarczyk, Sławomir Kiełbus, Adam Święcki

12:00 Janek Koza, Malin Falch, Lene Ask, Typex

13:00 Jakub Rebelka, David Campos, Malin Falch, Piotr Nowacki, Maciej Jasiński

14:00 Javier de Isusi, Tony Sandoval, Joanna Zagner-Kołat, Wojciech Stefaniec, Daniel Odija

15:00 Tomasz Spell, Herzyk, Tomasz Samojlik, Jan Mazur, Robert Sienicki

16:00 Marek Oleksicki, Tobiasz Piątkowski, Piotr Marzec, Jakub Topor, Krzysztof Gawronkiewicz

17:00 Sonia Sobiech, Beata Rojek, Anja Dahle Øverbye, Ottoich, Michał Kalicki

18:00 Ryszard Dąbrowski, David Campos, Piotr Nowacki

NIEDZIELA 29.05

10:00 Marcin Osuch, Konrad Wągrowski, Wojciech Stefaniec, Daniel Odija

11:00 Berenika Kołomycka, Maciej Kur, Magdalena „Meago” Kania

12:00 Dem, David Campos, Marcin Podolec, Jakub Topor

13:00 Antoni Serkowski, Mariusz Pitura, Bartosz Zaskórski

14:00 Robert Sienicki, Jan Mazur, Typex

15:00 Tony Sandoval, Krzysztof Łuczyński, Ernesto Gonzales